What personal information do we collect from the people that visit our blog, website or app?

Datum: 04/12/2017

1 Waarom deze privacy statement?

Voor u vindt u de privacy statement van ISDN Overstappen.nl Deze privacy statement beschrijft welk beleid ISDN Overstappen.nl hanteert gelet op de privacy van gegevens die in ons bezit zijn.

ISDN Overstappen.nl bedenkt, ontwikkelt en levert innovatieve communicatiemiddelen voor de zakelijke markt. Als gevolg van dit soort dienstverlening beschikt ISDN Overstappen.nl over persoonsgegevens. Maakt u gebruik van de diensten van ISDN Overstappen.nl ? Dan is deze privacy statement voor u bedoeld. In deze privacy statement kunt u lezen welke gegevens ISDN Overstappen.nl verzamelt, waarvoor ISDN Overstappen.nl persoonsgegevens gebruikt en de bescherming van privacy en persoonsgegevens waarborgt, hoe lang gegevens worden bewaard en hoe u inzage kunt krijgen in uw persoonsgegevens en/of deze kunt laten corrigeren.

ISDN Overstappen.nl deelt persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit (1) een wettelijke verplichting is, (2) nodig is voor onze dienstverlening of (3) op uitdrukkelijk verzoek van de klant waarop de persoonsgegevens zien.

1.1 Wettelijke verplichting

ISDN Overstappen.nl  is wettelijk verplicht om bepaalde gegevens van klanten voor een bepaalde tijd te bewaren in het kader van opsporing. ISDN Overstappen.nl dient medewerking te verlenen aan vorderingen van Justitie of andere bevoegde overheidsinstanties van persoonsgegevens, maar ook van andere informatie die we vanuit onze normale bedrijfsvoering verwerken en bewaren. Het gaat hier bijvoorbeeld om gegevens over uw dataverbruik ene uw belgedrag. Als de bewaartermijn verlopen is, wordt bewaarde informatie vernietigd dan wel geanonimiseerd. Een ander voorbeeld van een wettelijke verplichting is het bellen naar het alarmnummer 112. Wanneer u dit doet wordt uw telefoonnummer en de locatie van uw telefoon altijd naar de 112 centrale meegezonden, ook wanneer u uw nummerweergave hebt laten blokkeren. Dit een wettelijke verplichting.

1.2 Nodig voor onze dienstverlening

ISDN Overstappen.nl levert (haar) diensten niet zelf, maar maakt bijvoorbeeld gebruik van Wholesalers om haar diensten te leveren. In een dergelijk geval is het is het nodig dat wij de gegevens die nodig zijn voor de levering van bepaalde diensten delen met Wholesalers. Wanneer ISDN Overstappen.nl gegevens deelt met bijvoorbeeld in dit geval haar Wholesaler, dan moet die Wholesaler zich houden aan de voorwaarden van ISDN Overstappen.nl en gelden voor dat bedrijf dezelfde privacy-eisen die wij stellen aan onszelf.

1.3 Op verzoek van de klant

Het kan ook voorkomen dat u als klant zelf bepaalde diensten afneemt waarvoor persoonsgegevens nodig zijn. Denk bijvoorbeeld aan een App die gps-gegevens verbruikt. In dit soort gevallen kunt u op uw telefoon of in de App bepalen of u die gegevens wel of niet wilt delen en geeft u vervolgens deze toestemming aan de App aanbieder. ISDN Overstappen.nl is dan niet de partij die uw gegevens verwerkt.

1.4 Bij wie kan ik terecht met vragen over mijn gegevens?

Indien u vragen heeft over uw persoonsgegevens dan kunt u uiteraard bij ons terecht. U kunt uw vraag aan ons stellen door ons te mailen op advies@isdn-overstappen.nl Wij zullen uw vraag vervolgens inhoudelijk beantwoorden en indien nodig contact met u opnemen.

 

1.5 Waar kan ik de laatste versie van de privacy statement vinden?

Snelle technologische ontwikkelingen, wetgeving of gewijzigde bedrijfsprocessen noodzaken ISDN Overstappen.nl met enige regelmaat deze Privacy statement aan te passen. U kunt aan de datum bovenaan deze Privacy statement zien wanneer het voor het laatst is aangepast. ISDN Overstappen.nl kan deze privacy statement eenzijdig wijzigen. We adviseren u daarom om deze privacy statement regelmatig op wijzigingen na te gaan.

1.6 Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

Verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens is ISDN Overstappen.nl in Almere.

2 Welke informatie verzamelen we?

2.1 Persoons- & Gebruikersgegevens

Wanneer u een dienst afneemt van ISDN Overstappen.nl, of wanneer u contact met ons opneemt, verwerkt ISDN Overstappen.nl uw Persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een persoon. Het woord ‘verwerken’ heeft een erg brede betekenis. Het bevat elke handeling met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder het verzamelen, bewaren, wijzigen, raadplegen en gebruiken, verstrekken, samenbrengen, afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

Gegevens waar ISDN Overstappen.nl naar vraagt wanneer u een dienst van ons afneemt zijn uw: naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres, en uw bank- en girorekeningnummer.

2.2 Verkeersgegevens

Bij het gebruik van onze diensten worden verkeersgegevens verwerkt. Dit zijn gegevens die noodzakelijk zijn om de communicatie op te zetten. Verkeersgegevens zeggen iets over de communicatie, zoals het afzender- en bestemmingsnummer dat gebeld is, de datum, tijd en duur van het gesprek, en de kosten die hiervoor in rekening worden gebracht. Deze gegevens bevatten niet de inhoud van de communicatie. In het geval van een datasessie slaan wij tevens de hoeveelheid data op, en bij roaming het gebruikte netwerk.

ISDN Overstappen.nl verwerkt ook internetgegevens. Bij het versturen van een mail verwerken wij het afzender- en bestemmingsnummer, IP adressen van de betrokkenen, de grootte van het mailbericht en de datum en tijd van verzending. Ook hier slaan wij de inhoud van het bericht niet op.

Verkeersgegevens worden geautomatiseerd gegenereerd en verwerkt.

2.3 Locatiegegevens

Wanneer u een gesprek of een datasessie opzet, verwerkt ISDN Overstappen.nl gegevens die een hele ruwe locatiebepaling kunnen maken over waar u zich op dat moment bevindt. Deze gegevens gebruiken wij om te bepalen of het gesprek of de datasessie binnen of buiten Nederland plaatsvindt.

ISDN Overstappen.nl maakt gebruik van het mobiele netwerk van KPN. KPN is in staat om, wanneer er een gesprek of datasessie wordt opgezet, een nauwkeurige locatiebepaling te maken door te kijken naar welke zendmast er gebruikt wordt. ISDN Overstappen.nl heeft geen toegang tot deze informatie.

2.4 Website

ISDN Overstappen.nl en ons klantenportaal Operator maken gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de websites te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan ISDN Overstappen.nl de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden.

ISDN Overstappen.nl en ons klantenportaal Operator maken tevens gebruik van Google Analytics, Hotjar en Social Media cookies (zoals Facebook en LinkedIn) om te analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Wat betreft Google Analytics wordt de door cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

2.5 Overige

Bij een bezoek aan ons hoofdkantoor wordt u als gast geregistreerd. Wij gebruiken deze registratie met oog op de veiligheid, zodat we in het geval van een calamiteit snel het pand kunnen ontruimen, zonder iemand achter te laten.

Een andere veiligheidsmaatregel die wij hebben genomen bij ons kantoorpand, is het maken van cameraopnamen. Dit doen wij ter bescherming van onze gasten, medewerkers en het pand. Op locatie wordt u duidelijk geïnformeerd over de aanwezigheid van deze camera’s.

3 Waarvoor gebruiken we de informatie?

3.1 Levering van diensten, en facturatie

ISDN Overstappen.nl gebruikt de eerdergenoemde gegevens primair voor het leveren en verbeteren van de door u afgenomen diensten. Denk hierbij aan het leveren van een bestelling op het aangegeven adres of het opzetten van een telefoongesprek.
Op basis van de deze diensten en het verbruik hiervan, stelt ISDN Overstappen.nl een factuur op. Op deze factuur staat per dienst de in rekening gebrachte kosten, gespecificeerd op het type verbruik. Zo ziet u mobiele kosten gemaakt in het buitenland, gesprekskosten, dataverbruik en meer. Op de factuur wordt geen overzicht geplaatst van de gesprekken of datasessies. Een overzicht op detailniveau, ter controle of voor eigen administratie, is te vinden in Operator.

3.2 Verkeersbeheer, netwerkplanning en kwaliteit van dienst

Ten behoeve van het onderhoud en het verbeteren van ons platform, analyseren wij gegevens over het gebruik van ons netwerk. Dit doen wij onder andere zodat we tijdig kunnen bijschakelen bij mogelijke overbelasting, maar vooral om dit te voorkomen door gerichte verbeteringen in te plannen en uit te voeren. Tevens kunnen wij de informatie gebruiken om te zien of er in het platform een storing optreedt.

3.3 Beveiliging

ISDN Overstappen.nl kan op basis van analyses op het bel- en internetgedrag overgaan tot het beperken van bepaalde bestemmingen wanneer exorbitant gebruik wordt geconstateerd. Hoger verbruik dan het gemiddelde reguliere belgedrag kan duiden op fraude. Een blokkade kan fraude en misbruik beperken en voorkomen dat u een enorm hoge rekening krijgt voor kosten die u niet zelf gemaakt hebt. ISDN Overstappen.nl maakt daarnaast gebruik van geavanceerde technieken (zoals firewalls, spamfilters en virusscanners) voor de bescherming tegen veiligheidsinbreuken, virussen, spam en malware.

3.4 Nummerweergave

ISDN Overstappen.nl geeft altijd uw nummer door aan het opgeroepen nummer. Dit zorgt ervoor dat uw nummer zichtbaar is voor de ander op de display van de telefoon. Dit kan uitgeschakeld worden door anoniem uit te bellen. Wij zijn echter wettelijk verplicht om bij het bellen naar 112 het nummer altijd aan 112 mee te sturen.

3.5 Wettelijke verplichtingen

ISDN Overstappen.nl is op grond van de wet verplicht om uw gegevens in sommige gevallen aan derden te verstrekken. U kunt daarbij denken aan de verstrekking van gegevens in het kader van een strafrechtelijk onderzoek, aan bevoegde autoriteiten, en -op uw verzoek- aan andere aanbieders ten behoeve van afscherming van het gebelde nummer op de nota.

3.6 Training en opleiding van personeel

Wanneer u contact met de service desk opneemt, kan het zo zijn dat het gesprek wordt opgenomen voor trainingsdoeleinden. Alvorens het gesprek wordt u hierover geïnformeerd.

3.7 Hinderlijke of kwaadwillige oproepen

Als iemand u telefonisch lastigvalt of via internet dan kunt u dat bij ons melden en bij ons schriftelijk een verzoek indienen om de gegevens van degene van wie de hinderlijke of kwaadwillige oproepen afkomstig zijn, te verstrekken. Als u iemand anders telefonisch lastigvalt dan kan die ander dat bij ons melden en eenzelfde verzoek doen. Als wij een dergelijk verzoek ontvangen dan volgen wij de procedure zoals hierboven is omschreven. Mocht dat niet helpen, dan zal ISDN Overstappen.nl, in laatste instantie, uw telefoonnummer, naam, adres en woonplaats aan de verzoeker verstrekken.

3.8 Nummerbehoud en overstap service (COIN)

ISDN Overstappen.nl biedt de mogelijkheid om uw nummer te behouden wanneer u overstapt van provider. Hiervoor wisselen wij gegevens uit met uw huidige, of volgende provider. In geval van een vast-nummer betreft dit het huidige telefoonnummer, en uw NAW-gegevens. Bij een mobielnummer wordt het simkaartnummer, het telefoonnummer en uw naam gedeeld. Het uitwisselen hiervan gaat via de vereniging COIN. COIN is een samenwerkingsverband van aanbieders van elektronische communicatiediensten en netwerken in Nederland.

4 Inzage in en correctie van uw persoonsgegevens

4.1 Hoe krijgt u inzage in uw persoonsgegevens?

Indien u inzage wenst in uw persoonsgegevens, dan kunt u een verzoek bij ons indienen om deze gegevens aan u te verstrekken. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt. U kunt dit verzoek indienen per mail. Ons mailadres is advies@isdn-overstappen.nl Bent u een Wholesaler van ISDN Overstappen.nl of maakt u gebruik van onze diensten via een van onze Wholesalers als eindgebruiker, dan kunt u zowel als Wholesaler en als eindgebruiker de persoonsgegevens inzien via Operator Online. Mochten hierover als eindgebruiker vragen zijn, dan kunt u deze stellen aan uw leverancier, onze Wholesaler.

4.2 Hoe corrigeert u uw persoonsgegevens?

De Wholesaler van ISDN Overstappen.nl kan de persoonsgegevens van haar klanten, de eindgebruiker, corrigeren in Operator Online. Wholesaler kan haar eigen persoonsgegevens niet in Operator corrigeren. Daarvoor moet zij een Operator ticket indienen bij ISDN Overstappen.nl, waarna zij in ieder geval binnen 2 weken een antwoord zal ontvangen. Bent u geen Wholesaler of eindgebruiker, dan kunt u uw verzoek tot correctie van persoonsgegevens indienen per mail. Ons mailadres is advies@isdn-overstappen.nl

 

4.3 Recht van bezwaar en recht om vergeten te worden

Tegen verwerking van uw persoonsgegevens door ISDN Overstappen.nl kunt u bezwaar maken indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. U kunt uw bezwaar per mail indienen als ook het recht om vergeten te worden. Ons mailadres is advies@isdn-overstappen.nl